تبلیغات
عمومی بلاگ - قیمت انواع بنزصفرکیلومتر

.:: اولین نیستیم ...!! اما بهترینیم ..! ::.

قیمت انواع بنز صفر كیلومتر

بنز (C200)
سال ساخت: 2007
رنگ: مشكی
امكانات: سقف ساده، كروم پكیج
قیمت: 75میلیون و 300هزار تومان

بنز (C200)
سال ساخت: 2007
رنگ: مشكی
امكانات: سقف ساده، اسپورت پكیچ
قیمت: 84میلیون تومان

بنز (C200)
سال ساخت: 2007
رنگ: مشكی
امكانات: اسپورت پكیج
قیمت: 80میلیون

بنز (C200)
سال ساخت: 2007
رنگ: نقره ای
امكانات: پانورامیك، كروم پكیچ
قیمت: 85میلیون تومان

بنز (C200)
سال ساخت: 2007
رنگ: نقره ای
امكانات: سقف ساده- كروم پكیج
قیمت: 83میلیون تومان

بنز (C200)
سال ساخت: 2007
رنگ: قرمز
امكانات: سقف ساده- كروم اسپورت
قیمت: 83میلیون تومان

بنز (C200)
سال ساخت: 2007
رنگ: نوك مدادی
امكانات: پانورامیك
قیمت: 82میلیون و 500هزار تومان

توربو (B200)
سال ساخت: 2008
رنگ: طوسی روشن
امكانات: سانروف- كروم پكیج
قیمت:81میلیون و 500هزار تومان

توربو (B200)
سال ساخت: 2008
رنگ: نقره ای روشن
امكانات: سانروف
قیمت:74میلیون و 500هزار تومان

الگانس (C280)
سال ساخت: 2008
رنگ: بژ
امكانات: پانورامیك
قیمت: 129میلیون و 200هزار تومان

الگانس (C200K)
سال ساخت: 2008
رنگ: خاكستری تیره
امكانات: سانروف
قیمت:110میلیون و 550هزار تومان

بنز (CLS350)
سال ساخت: 2007
رنگ: نقره ای بژ
امكانات: سانروف
قیمت:194میلیون تومان

بنز (CLS350)
سال ساخت:2007
رنگ: سفید
امكانات: سانروف
قیمت:191میلیون و 250هزار تومان

بنز (CLS350)
سال ساخت: 2007
رنگ: خاكستری روشن
امكانات: سانروف
قیمت:198میلیون و 900هزار تومان

بنز (CLK)
سال ساخت:2008
رنگ: سفید
امكانات: سانروف، آوانگارد
قیمت:138میلیون و 500هزار تومان

بنز (CLK)
سال ساخت: 2008
رنگ: خاكستری تیره
امكانات: آوانگارد- سانروف
قیمت:142میلیون و 300هزار تومان

بنز (CLK)
سال ساخت: 2008
رنگ: 280 مشكی
امكانات: آوانگارد – سانروف
قیمت: 140میلیون و 150هزار تومان

بنز (CLK)
سال ساخت: 2008
رنگ: 200 مشكی
امكانات: آوانگارد – سانروف
قیمت: 128میلیون و 500هزار تومان

بنز (CLK)
سال ساخت: 2008
رنگ: 200 خاكستری روشن
امكانات: آوانگارد – سانروف
قیمت: 128میلیون و 650هزار تومان

بنز (كلاس E)
سال ساخت: 2007
رنگ: سفید
امكانات: آوانگارد – پانورامیك
قیمت: 140میلیون و 500هزار تومان

بنز (كلاسE)
سال ساخت: 2007
رنگ: سفید
امكانات: آوانگارد – پانورامیك
قیمت: 140میلیون و 500هزار تومان

بنز (كلاس E)
سال ساخت: 2007
رنگ: سفید
امكانات: آوانگارد – پانورامیك
قیمت: 155میلیون و 100هزار تومان

بنز (كلاس E)
سال ساخت: 2008
رنگ: سفید
امكانات: آوانگارد – پانورامیك
قیمت: 138میلیون و 300هزار تومان

بنز (كلاس E)
سال ساخت: 2007
رنگ: سفید
امكانات: آوانگارد – پانورامیك
قیمت: 156میلیون و 150هزار تومان

Admin Logo
themebox Logo